Ideakilpailun säännöt

KUVAUS

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun järjestää Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n Smart Event Managers -hanke (jatkossa ”Järjestäjä”). Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Draft Program® -yrittäjyysohjelman kanssa.

Ideakilpailussa etsitään Pohjois-Karjalaan uusia tapahtumia tai tapahtumatuotantoon liittyviä ratkaisuja. Idea voi olla uusi tapahtumakonsepti, -toimintamalli, -palvelu tai -tuote. Idean tulee huomioida vastuullinen ja ekologisesti kestävä tapahtumatuotanto.

Ideakilpailun tavoitteena on luoda tapahtuma-alalle uudenlaista osaamista, uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja. Kilpailun avulla halutaan vahvistaa tapahtuma-alan yrittäjyyteen perustuvia toimintamuotoja sekä yhteistyö- ja kumppanuusverkostoja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi alalle halutaan kannustaa uusia tekijöitä. Smart Event Managers -hanke saa kilpailun myötä käyttöönsä kokemusaineistoa tapahtuma-alan innovaatioprosessista, liiketoiminnan kehittämisestä ja kumppanuuksien rakentamisesta.

HAKEMINEN

Kilpailu on kaikille avoin. Ideakilpailuun voi hakea yksin, ryhmänä tai oikeushenkilönä. Kilpailuun tulee hakea määräaikaan 31.1.2023 klo 23.59 mennessä sähköisellä hakulomakkeella. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemus tehdään suomeksi tai englanniksi.

Kilpailussa esitettävän idean tulee olla toteutettavissa Pohjois-Karjalan alueella.

Kilpailua koskevia kysymyksiä voi esittää sähköpostilla. Kysymyksiä voi lähettää 18.1.2023 klo 16.00 saakka osoitteeseen [email protected]. Määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin vastataan kilpailun verkkosivulla.

VALINTARAATI JA ARVIOINTI

Ideakilpailun valintaraati koostuu Smart Event Managers -hankkeen ja Draft Program ® -yrittäjyysohjelman asiantuntijoista. Valintaraati päättää hakemusten kelpoisuudesta, arvioi kilpailuehdotukset ja valitsee kilpailun voittajat.

Valintakriteerit ovat:

  • idean uutuusarvo 40 pistettä
  • idean menestymismahdollisuudet 20 pistettä
  • mahdollisuus idean toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa 20 pistettä
  • kestävän kehityksen eri osa-alueiden huomioiminen 20 pistettä

Enimmäispistemäärä on 100.

Arviointi tapahtuu kahdessa vaiheessa:

Esikarsinta

Esikarsinta tapahtuu hakemusten perusteella. Valintaraati kutsuu enintään kuusi potentiaalisinta kilpailijaa esittelytilaisuuteen. Kutsu esittelytilaisuuteen lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Kilpailijat voivat viimeistellä ideaansa lopulliseen muotoonsa ennen esittelytilaisuutta. Alkuperäisen idean on säilyttävä ennallaan.

Esittelytilaisuus
Esittelytilaisuuteen kutsutut kilpailijat sitoutuvat pitämään ideasta korkeintaan viisi minuuttia kestävän pitchaus-esityksen valintaraadille 16.2.2023 klo 13–16 välisenä aikana Teams-alustalla. Valintaraati voi tarvittaessa kysyä kilpailijoilta lisätietoja. Valintaraati valitsee ideakilpailun kaksi voittajaa esitysten ja hakemusten perusteella. Raadin valinta on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Ideakilpailu toimii ns. käänteisenä kilpailutuksena. Arviointia käytetään hankintapäätöksen perusteena. Kilpailun voittajien kanssa solmitaan hankintasopimus.

AIKATAULU

  • Kilpailuaika 2.–31.1.2023
  • Esikarsinta viikolla 5/2023
  • Ideoiden esittelytilaisuus 16.2.2023 klo 13.00–16.00
  • Voittaja julkistetaan viikolla 7/2023.

KEHITTÄMISOHJELMA JA KOKEMUSMATERIAALI

Kaksi parasta ideaa valitaan mukaan Innovatiiviset tapahtumat -kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelma tarjoaa valituille kilpailijoille asiantuntijoiden tukea (liike)idean jatkokehittämisessä.  Valitut kilpailijat toimivat kokemusasiantuntijoina ja kirjoittavat ns. kokemusmateriaalia järjestäjän kanssa erikseen sovittavista teemoista. Materiaalin sisällöstä, muodosta ja laajuudesta sovitaan tarkemmin hankintasopimuksessa.  

Kehittämisohjelma toteutetaan kaksivaiheisena, ja se on kestoltaan 2–4 kuukautta. Valitun kilpailijan on mahdollista laskuttaa enintään 3 000 euroa (alv 0 %), mikäli osallistuu kehittämisohjelman molempiin vaiheisiin ja toimittaa molemmista vaiheista hankintasopimuksessa määritetyt kokemusmateriaalit järjestäjälle hyväksytysti. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailija saa 1 500 euroa (alv 0 %) vastineeksi tuottamastaan kokemusmateriaalista. Jos työskentely ja sisällöntuotanto jatkuu ensimmäisen vaiheen jälkeen suunnitelman mukaisesti ja valittu kilpailija toimittaa järjestäjälle myös toisesta vaiheesta pyydetyt kokemusmateriaalit, saa kilpailija 1 500 euroa (alv 0 %). Valitut kilpailijat laskuttavat tuottamastaan palvelusta (kokemusmateriaalit) kilpailun järjestäjää. Yksityishenkilö laskuttaa esimerkiksi laskutuspalvelun kautta.   

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kilpailijat vastaavat siitä, että kilpailuun osallistuva idea ei riko kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuideoihin jäävät tekijöille. Kilpailuun osallistuvat ideat käsitellään luottamuksellisesti kaikissa kilpailuun liittyvissä vaiheissa.

Kilpailun järjestäjä saa oikeuden muokata ja julkaista kehittämisohjelmaan valittujen kilpailijoiden tuottamaa kokemusmateriaalia. Kokemusmateriaalia voidaan hyödyntää mm. osana hankkeen tapahtumatuotannon koulutusta sekä jakaa maakunnan tapahtuma-alan verkoston käyttöön. Julkistettava materiaali ei pidä sisällään liikesalaisuuksia. Kilpailun järjestäjällä on oikeus hyödyntää ideakilpailun tuloksia referenssinä.

TIETOSUOJA

Kilpailuun osallistujien henkilötiedoista ja osallistuvista ideoista muodostuu henkilörekisteri. Linkki tietosuojaselosteeseen.

MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä kilpailun aikana. Mahdolliset muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.