Avoin amk opintojaksot

Tapahtumatuottajan koulutukset Karelian avoin amk

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua 5 osaiseen koulutukseen, josta voit valita itsellesi sopivimmat kokonaisuudet. Hankkeen aikana opintojaksoille osallistuminen on maksutonta ja ne järjestää Karelian avoin ammattikorkeakoulu. Pilotointivaihe kestää vuoden 2023 elokuun loppuun.

SEM avoin amk koulutukset jatkuvat syksyllä 2022

Tulevan lukuvuoden aikana tulemme perehtymään ainakin tapahtumien turvallisuuteen, tiedolla johtamiseen ja talouteen.

SEM avoin amk: Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta

HM10025 , 3op

Ajankohta: 19.4.2022 – 29.5.2022

Koulutuksen sisältö

Tapahtumatuotannon toteuttaminen

Tällä opintojaksolla saat tietoa toimivasta tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkkien avulla viestinnän ja markkinoinnin käytännön toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle. Opintojaksolla opit laatimaan viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelman tapahtuman toteuttamisen tueksi.

Opintojakso sisältää digitaalista lähdeaineistoa ja opetustallenteita tapahtuman viestinnästä, markkinointiviestinnästä ja imagosta. Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat.

Opettaja Ulla Kärnä ja Satu Saarinen

Kieli: Suomi 

Arviointi
Hyväksytty / Hylätty

Lisätietoja

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.   

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: 0,00 EUR
Ilmoittautumisaika:  14.3.2022 – 5.5.2022

Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 2 op 

Opintojakson ajankohta:  28.2.2022-30.4.2022 

Toteutus:  Verkko-opintoina Moodle-alustalla. Opintojaksolla toteutetaan lisäksi vuorovaikutteisia verkkotehtäviä.  

Ilmoittautumisaika: 2.2.2022 ja sulkeutuu 1.4.2022. Ilmoittautumaan tästä: https://meerkado.fi/apply/4641601/kestava-kehitys-tapahtumatuotannossa

Hinta: 0,00 € 

Koulutuksen sisältö 

 • Kestävän kehityksen kokonaisuus: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys 
 • Agenda 2030: Kestävän kehityksen tavoitteet 
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana tapahtumatuotantoa 
 • Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen 

Vastuuopettaja Anniina Kontiokorpi 

Tavoitteet 

 • Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen tapahtumien suunnittelussa.  
 • Tunnistat ja osaat arvioida tapahtuman kestävän kehityksen vaikutuksia.  
 • Osaat innovoida ja kehittää keinoja tapahtumien vastuullisuuden kasvattamiseksi.  
 • Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioida sen toteutumista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.  

Oppimistehtävät: 

 • Opintojaksolla toteutetaan tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelma. 

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. 
Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.   

Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi

1.Tapahtumajärjestämisen perusteet 5 op

 • Tapahtuman toteuttaminen 10 op
 • Tapahtumatalous 10 op
 • Tiedolla johtaminen 20 op
 • Tapahtumamuotoilu, innovaatiot ja pilotoinnit 15 op

Opintokokonaisuuksien lisäksi järjestämme yksittäisiä koulutustilaisuuksia mm. kestävästä tapahtumatuotannosta.