Ideakilpailu

Smart Event Managers -hanke järjestää yhteistyössä Draft Program® -yrittäjyysohjelman ja Co-Fast – mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristö -hankkeen kanssa tapahtuma-alan toimijoille tai alalle haluaville Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun käänteisenä hankintamenettelynä. Ideakilpailussa etsitään Pohjois-Karjalaan uusia tapahtumia tai tapahtumatuotantoon liittyviä ratkaisuja. Ideasi voi olla uusi tapahtumakonsepti, -toimintamalli, -palvelu tai -tuote. Toivomme, että ideasi huomioi vastuullisen ja ekologisesti kestävän tapahtumatuotannon.

Kaksi potentiaalisinta ideaa valitaan mukaan kehittämisohjelmaan. Saat kehittämisohjelmassa asiantuntijoiden tukea idean kehittämiseen ja mahdollisen jatkorahoituksen hakemiseen muista rahoituslähteistä, mahdollisuuden verkostoitua sekä näkyvyyttä alkavalle liiketoiminnalle. Lisäksi voit saada enintään 3 000 euroa, kun jaat kilpailun järjestäjän käyttöön kokemuksiasi kehittämisohjelmasta.

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Ideakilpailu on tarkoitettu tapahtuma-alan toimijoille sekä alalle haluaville. Kilpailuun voi osallistua yksityishenkilöt, ryhmät, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat.

Mihin sitoudut hakiessasi?

Pystyt ja olet sitoutunut käyttämään aikaasi ideasi kehittämiseen ainakin muutaman tunnin viikossa. Kirjoitat kokemuksistasi Innovatiiviset tapahtumat -kehittämisohjelmassa. Smart Event Managers -hanke saa oikeuden julkaista kirjoituksiasi. Julkistettava materiaali ei pidä sisällään liikesalaisuuksia.

Mitä hyötyä kehittämisohjelmasta on, jos sinut valitaan mukaan?

  • Noin 2-4 kuukauden mittaisen kehittämisohjelman aikana sinua tuetaan liikeidean jalostamisessa.
  • Tutustut ja verkostoidut muiden tapahtuma-alan toimijoiden kanssa.
  • Saat kehittämisohjelman ensimmäisessä vaiheessa 1 500 euroa vastineeksi tuottamastasi kokemusmateriaalista. Saat myös toisesta vaiheesta 1 500 euroa, jos työskentely ja sisällöntuotanto etenevät suunnitelman mukaisesti ja toimitat kokemusmateriaalin sovitusti. Täältä löydät edellisten Draft-hakujen liikeideoita.
  • Saat halutessasi näkyvyyttä omalle uudelle liikeideallesi.

Miten haet mukaan?

Hae ideakilpailuun sähköisellä hakulomakkeella 31.1.2023 klo 23.59 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/innovatiivisettapahtumat Hakulomakkeelle ei voi lisätä liitteitä.

Draft Program® -yrittäjyysohjelman verkkosivuilta saat tarvittaessa apua ideasi jäsentelyyn ja hakemuksen täyttämiseen. Tutustu huolella kilpailun sääntöihin.

Jos hakemuksesi valitaan jatkoon, valmistele ideastasi pitchaus-esitys (linkki esityspohjaan) ja harjoittele esittämään ideasi viiden minuutin aikarajan sisällä. Esittele ideasi valitsijaraadille 16.2.2023 klo 13-16.

Miten valinta tehdään?

Valintaraati valitsee esittelytilaisuuteen kutsuttavat hakijat hakemuksen pohjalta. Kaksi parhaiten valintakriteerit täyttävää hakijaa valitaan mukaan kehittämisohjelmaan. Valintaraati tekee valinnat hakemuksen ja esityksen perusteella.

Valintakriteerit ovat:
• idean uutuusarvo
• idean menestymismahdollisuudet
• mahdollisuus idean toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa
• kestävän kehityksen eri osa-alueiden huomioiminen

Ideakilpailu toimii käänteisenä kilpailutuksena. Arviointia käytetään hankintapäätöksen perusteena. Kilpailun voittajien kanssa solmitaan hankintasopimus.

Mistä ideakilpailussa on kyse?

Innovatiiviset tapahtumat -ideakilpailun tavoitteena on luoda tapahtuma-alalle uudenlaista osaamista, uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja. Kilpailun avulla halutaan vahvistaa tapahtuma-alan yrittäjyyteen perustuvia toimintamuotoja sekä yhteistyö- ja kumppanuusverkostoja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi alalle halutaan kannustaa uusia tekijöitä. Smart Event Managers -hanke saa kilpailun myötä verkostonsa käyttöön arvokasta kokemusta tapahtuma-alan innovaatioprosessista, liiketoiminnan kehittämisestä ja kumppanuuksien rakentamisesta.

Mikä on Smart Event Managers -hanke?

Smart Event Managers -hankkeen tavoitteena on tukea tapahtuma-alan ammattilaistumista Pohjois-Karjalassa. Hankkeen avulla edistetään kestävää ja vastuullista tapahtumaosaamista sekä alalla tapahtuviin muutoksiin valmistautumista. Hankkeessa pilotoidaan tapahtumatuotannon koulutuskokonaisuus. Lisäksi hanke toimii tapahtumien kehittämisen avoimena innovaatioalustana, tukee yrittäjyyteen perustuvien toimintamuotojen kehittämistä sekä tarjoaa yhteistyöverkostoja alan toimijoiden tarpeisiin. Ideakilpailun tuottamaa kokemusmateriaalia hyödynnetään osana tapahtumatuotannon koulutusta sekä sitä jaetaan maakunnallisen tapahtuma-alan verkoston käyttöön. Hanke toteutetaan 1.5.2021-31.10.2023 Euroopan sosiaalirahaston, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun rahoituksella.

Ideakilpailu toteutetaan yhteistyössä Draft Program® -yrittäjyysohjelman ja Co-Fast – mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristö -hankkeen kanssa.

Smart Event Maangers -hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun rahoituksella.
Co-Fast-hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kannustamme ideoimaan rohkeasti ja kehittämään
tapahtuma-alaa luovasti!